Dine penger ble redningen

Yngvar Aarebrot
I dag hjelper vi 625 barn i Mosambik – av disse hjelper vi 115 på heltid. Det er du, sammen andre faddere, som gjør dette mulig.

I 2015 hadde vi en samlet inntekt på kr 965 260. Det er en liten nedgang fra 2014, men da hadde vi en fadder som donerte en gave på kr 100 000. I løpet av kalenderåret 2015 sendte vi ut kr 1.180.301. Som den observante leser vil se, er dette mer enn hva vi hadde i inntekter.

Deler av dette beløpet ble tatt fra oppsparte midler og gikk til spesielle prosjekter som opplærings-/aktivitetshus i Cuamba og bil til reintegreringsteamet ved gatebarnsenteret. Vår målsetting er å kunne hjelpe enda flere barn. Vi trenger deg som vår ambassadør for Nytt Håp. Hjelp oss til å få enda flere faddere!

Nytt senter i Chimoio
Arbeidet i Chimoio vokser stadig. I 2015 åpnet de et nytt lite senter med plass til 12 barn. Her bor det to barn på hvert av de seks soverommene som senteret inneholder. Det er satt opp et eget lite hus som inneholder kjøkken og en plass der «mødrene» kan bo. Senteret ligger på en eiendom med gode jordbruksområder. Her høster de frukt og grønnsaker.

Hvor blir det av barna?
Under feiringen av 20-årsjubileet på gatebarnsenteret i november, var mange av guttene som hadde vært på senteret i løpet av årene, invitert til festen. Jeg fikk snakke med flere av dem, og de aller fleste klarer seg godt. Det samme ser vi i Chimoio, der arbeidet har gått over mange år. Ingen steder lykkes vi fullt ut. Men det at noen havner tilbake på gata, kanskje i rus og kriminalitet, skal ikke ta fra oss gleden over å se at de aller fleste opplever hjelpen de har fått, som redningen og veien inn i et godt liv.

Bloggen
Bloggen
Helt siden jeg overtok som daglig leder, har deler av oktober/november betydd tid i Mosambik. Nå har en pandemi stoppet turer til Afrika. Noe ubrukt stoff til bladet Nytt...
Les mer
I de prosjektene vi driver, ser vi at våre partnere i Mosambik stadig blir dyktigere og evner å drive arbeidet bedre og bedre. Hyggelig er det å se at de også klarer...
Les mer
Syklon, flom, difteri, malaria og avlingsskader
Les mer
Jeg kommer nylig fra en begravelse der det sto i dødsannonsen: ”I stedet for blomster ønsker vi at du gir en gave til ”Nytt Håp””. Som daglig leder i Nytt Håp gleder...
Les mer
I dag hjelper vi 625 barn i Mosambik – av disse hjelper vi 115 på heltid. Det er du, sammen andre faddere, som gjør dette mulig.
Les mer
Det er med stor glede vi ser at sentrene for de foreldreløse barna i Chimoio nå har kommet så langt at de kan dyrke sin egen mat.
Les mer
1267 gutter har fått hjelp gjennom senteret! – Planene som begynte på 80-tallet, har også fått andre store ringvirkninger. Les mer om historien her!
Les mer
Powered by Cornerstone