Dine penger ble redningen

Yngvar Aarebrot
I dag hjelper vi 625 barn i Mosambik – av disse hjelper vi 115 på heltid. Det er du, sammen andre faddere, som gjør dette mulig.

I 2015 hadde vi en samlet inntekt på kr 965 260. Det er en liten nedgang fra 2014, men da hadde vi en fadder som donerte en gave på kr 100 000. I løpet av kalenderåret 2015 sendte vi ut kr 1.180.301. Som den observante leser vil se, er dette mer enn hva vi hadde i inntekter.

Deler av dette beløpet ble tatt fra oppsparte midler og gikk til spesielle prosjekter som opplærings-/aktivitetshus i Cuamba og bil til reintegreringsteamet ved gatebarnsenteret. Vår målsetting er å kunne hjelpe enda flere barn. Vi trenger deg som vår ambassadør for Nytt Håp. Hjelp oss til å få enda flere faddere!

Nytt senter i Chimoio
Arbeidet i Chimoio vokser stadig. I 2015 åpnet de et nytt lite senter med plass til 12 barn. Her bor det to barn på hvert av de seks soverommene som senteret inneholder. Det er satt opp et eget lite hus som inneholder kjøkken og en plass der «mødrene» kan bo. Senteret ligger på en eiendom med gode jordbruksområder. Her høster de frukt og grønnsaker.

Hvor blir det av barna?
Under feiringen av 20-årsjubileet på gatebarnsenteret i november, var mange av guttene som hadde vært på senteret i løpet av årene, invitert til festen. Jeg fikk snakke med flere av dem, og de aller fleste klarer seg godt. Det samme ser vi i Chimoio, der arbeidet har gått over mange år. Ingen steder lykkes vi fullt ut. Men det at noen havner tilbake på gata, kanskje i rus og kriminalitet, skal ikke ta fra oss gleden over å se at de aller fleste opplever hjelpen de har fått, som redningen og veien inn i et godt liv.

Powered by Cornerstone