Deler av Mosambik i ruiner

Yngvar Aarebrot
Syklon, flom, difteri, malaria og avlingsskader

De fleste har sikkert fått med seg nyhetsbildene fra månedsskiftet mars/april. Først kom syklonen som er den verste tropiske storm som har rammet Afrika i moderne tid. Etter den kraftige vinden kom regnet med voldsom styrke og forårsaket flom i deler av Mosambik, Zimbabwe og Malawi. Alt dette, på en gang, har lagt forholdene godt til rette for difteri-epidemier, økt malaria-oppblomstring og ødelagte avlinger i store områder. Vi er forberedt på at om kort tid er det hungersnød som venter!

Storbyen Beira rasert

Beira, med en befolkning på over en halv million, ble mer eller mindre totalt ødelagt. Tar vi med de andre områdene som er berørt, er ca. to millioner rammet! Nær 1000 mennesker er bekreftet omkommet, mens myndighetene regner med at dette tallet vil stige i og med at mange fortsatt er savnet. Fordi all kommunikasjon og infrastruktur er ødelagt, har det vært vanskelig å få full oversikt. Det er fryktelige skildringer om enkeltmennesker som ble vitne til at vannet slukte deres nærmeste.

Hver familie har, i norsk målestokk, ikke mistet så store verdier, men det som ble ødelagt var også alt de eide. Ingen å henvende seg til for å be om hjelp og ingen forsikringssystemer å lene seg til. Men de forsøker i alle fall å gjøre så godt de kan ved å hjelpe hverandre.

I dag har heldigvis verdenssamfunnet satt inn store ressurser for å hjelpe. Men for hundretusener av mennesker sliter hjelpeorganisasjoner med å nå fram med mat, medisiner og improviserte bo-muligheter. Infrastrukturen har kollapset, og fortsatt står store områder under vann.

«Våre samarbeidspartnere»

Nytt Håp har ikke noen prosjekter i Beira, men ca. 200 km lenger nordvest for de verste herjingene, ligger Chimoiohvor vi har et stort arbeid. Pastor Madeira som leder dette prosjektet, forteller at de på langt nær har hatt de samme ødeleggelsene som nabobyen, men både vinden og flommen har gjort skader.

Cuamba, som ligger langt nord i landet, har vi også arbeid. Denne delen av landet ble i liten grad berørt av syklonens krefter. Men store mengder nedbør har ført til flomskader som har ødelagt avlingene, og mange av de primitive jordhusene har kollapset. Utfordringer som ventes i disse områdene, er matmangel og økt malaria-aktivitet.

Sør i Maputo-området hvor vi har gatebarnsenteret, har de ikke vært berørt av vær-fenomenene som har herjet lenger nord i landet.

Penger er sendt

Pinsemenighetene i Hamar, Heimdal og Tønsberg har hatt ekstraoffer i menighetene, og vi har allerede sendt penger til våre partnere i Mosambik. Dette er på langt nær nok til å rette opp i skadene de har blitt påført, men i alle fall en begynnelse og et synlig tegn på at vi bidrar og viser omtanke. Pinsemisjonen, gjennom KS, har også hatt en innsamlingsaksjon. Når dette skrives, vet vi ikke resultatet av denne. Men en ting er sikkert: I de deler av Mosambik hvor syklonen og flommen herjet, vil de trenge ekstra hjelp i lang tid.

Det vil gå år før infrastruktur og de ødelagte boområdene er gjenreist.

Enkeltskjebner

Media har skildret ulike skjebner. Beiraregionen er et svært flatt område, og da herjingene sto på som verst, steg vannet mange meter. Menneskene flyktet til de høyest-liggende områdene de fant. Dette kunne være høydedrag, biltak, trær og hustak på de få husene som ikke kollapset.

Flere satt i trær og så slanger og krokodiller svømme under dem.

Noen av de som satt i trærne, ble reddet av helikoptre. Men vannet steg så fort at da mannskapene i helikoptrene kom tilbake for å hente resten, var både treet og menneskene borte.

Ei kvinne fortalte at hun fødte mens hun satt i et tre!

Mange opplevde å bli begravd i ruiner når trær falt ned over husene de oppholdt seg i. Da den verste stormen hadde lagt seg, gikk folk i strandkanten og plukket opp døde som drev i land. Var noen av dem i deres familie?

Ny syklon og flom

Ca. en måned etter den første katastrofen ble de nordlige delene av Mosambik igjen truffet av et voldsomt uvær. Denne gangen var vindstyrken noe lavere, men enorme vannmengder flommet ut over landet. Dette kom etter at regntiden skulle vært ferdig. Elver og bekker er allerede fylt opp, så nye skybrudd betyr økt flom og store skader på avlinger og infrastruktur.

Bloggen
Bloggen
Helt siden jeg overtok som daglig leder, har deler av oktober/november betydd tid i Mosambik. Nå har en pandemi stoppet turer til Afrika. Noe ubrukt stoff til bladet Nytt...
Les mer
I de prosjektene vi driver, ser vi at våre partnere i Mosambik stadig blir dyktigere og evner å drive arbeidet bedre og bedre. Hyggelig er det å se at de også klarer...
Les mer
Syklon, flom, difteri, malaria og avlingsskader
Les mer
Jeg kommer nylig fra en begravelse der det sto i dødsannonsen: ”I stedet for blomster ønsker vi at du gir en gave til ”Nytt Håp””. Som daglig leder i Nytt Håp gleder...
Les mer
I dag hjelper vi 625 barn i Mosambik – av disse hjelper vi 115 på heltid. Det er du, sammen andre faddere, som gjør dette mulig.
Les mer
Det er med stor glede vi ser at sentrene for de foreldreløse barna i Chimoio nå har kommet så langt at de kan dyrke sin egen mat.
Les mer
1267 gutter har fått hjelp gjennom senteret! – Planene som begynte på 80-tallet, har også fått andre store ringvirkninger. Les mer om historien her!
Les mer
Powered by Cornerstone