Barna dyrker sin egen mat

Yngvar Aarebrot
Det er med stor glede vi ser at sentrene for de foreldreløse barna i Chimoio nå har kommet så langt at de kan dyrke sin egen mat.

Da vi besøkte dem i september viste de oss stolt sine produsjonstall, ja, det er helt utrolig. Som et eksempel har de solgt 6.800 kg med mais, i tillegg mye av de andre produktene fra egen avling. Først har de spist seg mette, og så har de solgt overskuddet, forteller pastor Madeira.

Gjennom støtten fra NYTT HÅP har barna klart dette etter at de har fått et opplæringsprogram. De går også på skole, og så jobber de ca. 2 timer per dag på jordene. Nå satser de på det samme opplegget på det nye senteret, som har over 300 mål med jord som kan dyrkes.

Men det trengs penger til investeringer til vannanlegg, inkludert pumpe og tanker, i tillegg til plastrørsystemet for ”dryppvanning” som er det mest effektive. Da kan de få avlinger hele året.

Ja, det er virkelig mulig å få til selvbærende barneprosjekter i Afrika i dag. NYTT HÅP har fått være med på et stort pionerarbeide sammen med den lokale menigheten. Vi tror at dette kan kopieres til andre provinser og til andre land i Afrika som har millioner av sultne, foreldreløse barn.

Det bidrar til en stor opptimisme blant barna som får være med på dette og ser at det nytter. Også lederne som har vært med i opplæringen av barna har stor tro på framtiden for sentrene, og forteller at representanter fra myndighetene kommer ofte for å se sentrene og planlegger å videreføre dette til hele landet.

GRATULERER, KJÆRE FADDERE OG GIVERE!

Bloggen
Bloggen
Helt siden jeg overtok som daglig leder, har deler av oktober/november betydd tid i Mosambik. Nå har en pandemi stoppet turer til Afrika. Noe ubrukt stoff til bladet Nytt...
Les mer
I de prosjektene vi driver, ser vi at våre partnere i Mosambik stadig blir dyktigere og evner å drive arbeidet bedre og bedre. Hyggelig er det å se at de også klarer...
Les mer
Syklon, flom, difteri, malaria og avlingsskader
Les mer
Jeg kommer nylig fra en begravelse der det sto i dødsannonsen: ”I stedet for blomster ønsker vi at du gir en gave til ”Nytt Håp””. Som daglig leder i Nytt Håp gleder...
Les mer
I dag hjelper vi 625 barn i Mosambik – av disse hjelper vi 115 på heltid. Det er du, sammen andre faddere, som gjør dette mulig.
Les mer
Det er med stor glede vi ser at sentrene for de foreldreløse barna i Chimoio nå har kommet så langt at de kan dyrke sin egen mat.
Les mer
1267 gutter har fått hjelp gjennom senteret! – Planene som begynte på 80-tallet, har også fått andre store ringvirkninger. Les mer om historien her!
Les mer
Powered by Cornerstone